Niedziela Palmowa (Niedzela Męki Pańskiej)

Niedziela Palmowa w Tradycji Kościoła ma podwójny charakter: raodosny związany z triumfalnym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy oraz pasyjny, bowiem w Liturgii czytamy opis Męki Pańskiej. Podwójny charakter tego dnia chce podkreślić, że Jezus jako Król oddaje swoje życie za ludzi aby w ten sposób objawić ludzim prawdziwe Królowanie związane z miłością gotową do oddania życia za innych.

Ewangelia

(Mt 21, 1-11)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

1. czytanie (Iz 50, 4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

2. czytanie (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia

(Mt 26, 14 – 27, 66)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Tłum. Pater, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum: fiat voluntas tua.
Ojcze, jeżeli ten kielich nie może mnie minąć, ale mam go wypić: niech się dzieje wola Twoja