Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis dzień 2

Rozdział I Encykliki : Dziedzictwo
Cytat: W głębokim zawierzeniu Duchowi Prawdy podejmuję bogate dziedzictwo współczesnych nam pontyfikatów. „
Komentarz:
W pierwszym rozdziale dokumentu papież nawiązuje do swoich poprzedników ukazując ich wielkość i powołanie i kreśli swoją misję piotrową jaką kontynuację ich dorobku i myśli ale i otwierając się na nowe działanie Ducha Świętego prowadzące do zbawienia człowieka

Działanie:
Pomodlę się dziś o łaskę trwania w nauczaniu Kościoła oraz o otwarcie serca na nowe działanie Ducha Świętego w moim życiu

Coś dla ducha: Koronka św Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego
https://www.youtube.com/watch?v=rUiXur4An54