Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz 20

Cytat
Odwieczna Miłość Ojca wypowiedziana w dziejach ludzkości przez Syna, którego Ojciec dał, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16), przybliża się do każdego z nas poprzez tę Matkę, nabiera znamion bliskich, jakby łatwiej dostępnych dla każdego człowieka. I dlatego Maryja musi się znajdować na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła. Poprzez Jej macierzyńską obecność Kościół nabiera szczególnej pewności, że żyje życiem swojego Mistrza i Pana, że żyje Tajemnicą Odkupienia w całej jej życiodajnej głębi i pełni, i równocześnie ten sam Kościół, zakorzeniony w tylu rozlicznych dziedzinach życia całej współczesnej ludzkości, uzyskuje także tę jakby doświadczalną pewność, że jest po prostu bliski człowiekowi, każdemu człowiekowi, że jest jego Kościołem: Kościołem Ludu Bożego
Komentarz
Papież wskazuje nam Maryję jako Matkę Kościoła, poprzez którą Bóg pragnie przybliżać się do człowieka, objawiając mu swoją ogromną miłość i dobroć. Maryja nosząc Jezusa pod swoim sercem i towarzysząc Mu w całej Jego drodze Zbawienia człowieka, stała się pod Krzyżem Matką każdego z nas, by w ten sposób uczyć nas poznawać wielkość Tajemnicy Odkupienia. Naśladując Maryję Kościół żyje tą Tajemnicą.
Działanie
Oddam dziś swoje życie w opiekę Maryi i poproszę Ją aby uczyła mnie naśladować Chrystusa.