Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 17

Cytat
Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć panować nad samym sobą, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają. Nasze uczestnictwo w królewskim posłannictwie Chrystusa — w Jego właśnie „królewskiej posłudze” — jest ściśle związane z każdą dziedziną moralności chrześcijańskiej i ludzkiej zarazem.
Komentarz
Św. Jan Paweł II w końcowych rozdziałach Encykliki ukazuje misję Ludu Bożego – Kościoła, jako uczestnictwo w potrójnym posłannictwie Chrystsua: Prorockim , Kapłańskim i Królewskim. Rozważając to ostatnie posłannictwo papież wskazuje na osobiste zaangażowanie każdego wierzącego bo „każdy we wspólnocie ludu Bożego buduje Ciało Chrystusa”. Każdy jest odpowiedzialny za Kościoł, dlatego powinien od siebie wymagać i być wiernym powołaniu otrzymanemu od Chrystusa.
Działanie
Jak wygląda moja odpowiedzialność za Kościół Chrystusowy i ten lokalny, parafialny? Uczynię dziś coś dla swojej parafii (np modlitwę, ofiarę, pomoc przy Kościele)