Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 13

Cytat
19. Wiara, jako swoista cnota nadprzyrodzona, wszczepiona w ludzkiego ducha, pozwala nam uczestniczyć w poznaniu Bożym, jako odpowiedź na objawione Jego Słowo; właśnie dlatego jest rzeczą konieczną, by Kościół w wyznaniu i nauczaniu tej wiary pozostawał ściśle wierny wobec Bożej prawdy,i by ta wierność wyrażała się w żywej postawie zgodnej z rozumem uległości. Sam Chrystus Pan w trosce o tę wierność dla prawdy Bożej przyobiecał Kościołowi specjalną pomoc Ducha Prawdy…:”
Komentarz
Kościł jako cały Lud Boży uczestniczy w tej samej misji jaką miał Chrystus – głoszenie prawdy. Jest to prorocka misja Kościoła, który jest odpowiedzialny za prawdę. By ją rzetelnie głosić trzeba ją najpierw ukochać i zrozumieć. Papież wskazuje w Kościele na różne grupy które w łączności z Papieżem i Biskupami czyli z Urzędem Nauczycielskim Kościoła głoszą prawdę Ewangelii. Są to teologowie, duszpasterze, katecheci a także specialiści z różnych dziedzin nauki.
Działanie
Pomodlę się za tych dzięki którym usłyszałęm o Ewangeii, którzy uczyli mnie podstaw wiary.