Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 11

Cytat
17. Pokój sprowadza się w ostateczności do poszanowania nienaruszalnych praw człowieka — dziełem sprawiedliwości jest pokój — wojna zaś rodzi się z ich pogwałcenia i łączy się zawsze z większym jeszcze pogwałceniem tych praw. A jeśli prawa człowieka są gwałcone w warunkach pokojowych, to staje się to szczególnie dotkliwym i z punktu widzenia postępu niezrozumiałym przejawem walki z człowiekiem, czego nie sposób pogodzić z żadnym programem określającym siebie jako „humanistyczny”. 
Komentarz
Papież naucza, że sama litera prawa nie wystarczy aby budować społeczństwo pokoju. Potrzbna jest realizacja ducha tych praw, ich właściwe wprowadzanie w życie. Papież przypomina także o obowiązku działania władzy na rzecz dobra wspólnego z poszanowaniem podstawowych praw człowieka bez tego społeczeństwo jest rozbite. Ukazuje także podstawowe prawa człowieka jak prawo do wolności religijnej i wolności sumienia.
Działanie
Czy jestem świadom swoich podstawowych praw jako człowieka wierzącego i związanego z Ojczyzną? Przypomne sobie dziś te podsawowe prawa.

Warto przeczytać dziś:
https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/
https://www.gosc.pl/doc/2142934.Konstytucyjne-prawa-wierzacych