Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia

Zapraszamy do kolejnego cyklu nauczania św. Jana Pawła II. Druga Encyklika papieża napisana w 1980 r. była w całości poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Jej tytuł wzięty z początkowych słów dokumentu wskazuje na jego cel, czyli ukazanie światu Boga bogatego w miłosierdzie. To encyklika o dobroci Boga, o Jego ogromnej miłości do człowieka najpełniej objawionej w Chrystusie. Niech stanie się ona dla nas kolejnym impulsem do czynnego życia wiarą i praktykowania miłosierdzia.