Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz. 9

Cytat
W nauczaniu samego Chrystusa ten odziedziczony ze Starego Testamentu obraz doznaje uproszczenia i pogłębienia zarazem. Widać to może najlepiej na przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32), w której słowo „miłosierdzie” nie pada ani razu, równocześnie zaś sama istota miłosierdzia Bożego wypowiedziana zostaje w sposób szczególnie przejrzysty. Służy temu nie samo słownictwo, jak w Księgach starotestamentalnych, ale analogia, która najpełniej pozwala zrozumieć samą tajemnicę miłosierdzia, jakby głęboki dramat rozgrywający się pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna.
Komentarz
Papież w oparciu o przypowieść o Marnotrawnym Synu pragnie ukazać wielkość Bożęgo miłosierdzia i je pogłębić.
Działanie
Zapoznam się z przypowieścią o Marnotrawnym synu (Łk 15, 11-32)