Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.6

Cytat
3. Chrystus, objawiając: miłość-miłosierdzie Boga, równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem. Wymaganie to stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu Ewangelii. Mistrz daje temu wyraz zarówno w postaci przykazania, o którym mówi, że jest „największe” (Mt 22, 38), jak też w postaci błogosławieństwa, kiedy w kazaniu na górze głosi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
Komentarz
Pan Jezus objawia nam Ojca pełnego miłości i miłosierdzia. Objawia Go nam w swoim życiu i nauczaniu. Pan Jezus posługuje się w nauczaniu przypowieściami, aby obrazowo ukazać bogactwo tego przymiotu Boga. W nauce Pana Jezusa jest jednak także aspekt praktyczny skierowany do słuchających go ludzi. Chrystus wymaga od swoich uczniów, także od nas takiej właśnie praktycznej postawy miłosierdzia.
Działanie
Uczynie dziś jeden praktyczny czyn miłosierdzia