Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz. 5

Cytat
Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondycją”, która na różne, sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym „miłosierdziem”.
Komentarz
św. Jan Paweł II na początku objaśnia sam termin miłosierdzie . Wskazuje że jest ono związane z miłością czynną. Miłością, która pochyla się nad człowiekiem i jego słabą naturą. Papież wskazuje bardzo ważną rzecz, która może dziś wielu osobom zaangażowanym w dzieła miłosierdzia umykać a mianowicie, że miłość czynna dotyczy nie tylko rzeczywistości fizycznej ale także duchowej i moralnej człowieka.
Działanie
Przypomnę sobie dziś uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.
Katechizm Kościoła Katolickiego numer 2447 http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm