Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.2

Cytat
1. Dziś pragnę powiedzieć, że otwarcie na Chrystusa, który jako Odkupiciel świata w pełni objawia człowieka samemu człowiekowi, nie może dokonać się inaczej, jak tyko poprzez coraz dojrzalsze odniesienie do Ojca i Jego miłości.
Komentarz
Otworzyć się na Chrystusa, przyjąć Go do siebie i dać Mu pierwsze miejsce w życiu! Uczynić to można tylko poznająć ogrom Miłości Boga Ojca. Właśnie ta świadomość, że Bóg jest Ojcem pełnym Miłości pozwla na otwarcie dla Niego serca.
Działanie
Zapamiętam słowa z Pisma Świętego „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu,a Bóg trwa w nim. (1 J 4, 16)