Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.1

Cytat
1. Idąc za nauką Soboru Watykańskiego II i odpowiadając na szczególną potrzebę czasów, w których żyjemy, poświęciłem Encyklikę Redemptor hominis prawdzie o człowieku, która w pełni i do końca odsłania się w Chrystusie. Nie mniejsza potrzeba tych przełomowych i trudnych czasów przemawia za tym, aby w tym samym Chrystusie odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który Jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1, 3).
Komentarz
Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Pytanie wciąż ważne i aktualne. Papież wskazuje, że szukać odpowiedzi należy w Panu Jezusie, który ukazał i objawił nam w pełni Ojca.
Działanie
Jak dotychczas wyobrażałęm sobie Boga? Porównam swoje wyobrażenie Boga z tym, który objawia mi Jezus w Ewangelii. Porównam moj obraz Boga z nauczaniem papieża.