Pliki do pobrania na Bierzmowanie

Ogłoszenie!!!
Osoby które nie mają możliwości zapłacić za rekolekcje niech się nie martwią!
Brak możlwiości wyjazdu i zapłaty nie wpływa w żaden sposób na przystąpienie
do Sakramentu Bierzmowania!
Egzamin będzie zwiazany tylko i wyłącznie z krótkiego katechizmu w formie quizu.
Pytania są dostępne poniżej. Rekolekcje nie są obowiązkowe!!!

Pytania na egzamin

SZEŚĆ PRAWD WIARY

1. Jeden jest Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Modlitwa  Pacierzem
– Ojcze Nasz
– Zdrowaś Maryjo
– Wierzę w Boga
– 10 Przykazań Bożych
– Modlitwa do Anioła Stróża
– Pod Twoją obronę 

Osoby chętne  na rekolekcje mogą składać karty u animatorów lub księży.
W sprawie dofinansowania prosimy pytac bezpośrednio księży.  Opłata za rekolekcje odbywa się na miejscu.

Bierzmowanie Zwycięska

Obrzęd streszczenie

Słowa Bierzmowanych

Cały obrzęd przebiegu Bierzmowania

Deklaracja na rekolekcje

Kartka informacyjna do wypełnienie przez bierzmowanych (na listopad)