Sakrament Bierzmowania w naszej parafii 13 X ’20 g.18.00

13 X 2020 o godz. 18.00
Ks. Abp. Wacław Depo udzelił młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. Dzięujemy za dar Ducha Świętego.
Galeria zdjęć poniżej: