Pierwszy czwartek miesiąca

Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10,2)

Dziś w Kościele przypada Pierwszy Czwartek Miesiąca. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa i służby Bożej.
Po Mszy Świętej o godzinie 7.00 odbędzie się Adoracja Eucharystyczna i modlitwa za kapłanów.
Prośmy także Pana Jezusa za księży posługujących w naszej parafii i polecajmy ich opiece Maryi.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Vianneya

Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, módl się za nami.

Zobacz także:
List Papieża Franciszka do kapłanów
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/
2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html