Żywy Różaniec

W naszej parafii funkcjonuje wspólnota Żywego Różańca ,której  Opiekunem  jest
ks. Proboszcz Zdzisław Wójcik  a sekretarzem pani Anna Bodzioch.  Zrzesza ona  ok. 250 osób i podzielona jest na mniejsze grupy zwane różami. Istnieje 11 róż :10 żeńskich i jedna męska. Każda z róż posiada zelatorkę bądź zelatora. Spotkania odbywają się we wtorki
i piątki o godz 15, na których poruszane są  różne sprawy dotyczące działalności naszej parafii. Udział w spotkaniach bierze również nasz opiekun.

Codziennie przed poranną mszą świętą (ok.6.30) odmawiana  jest  (tygodniowo) Koronka: Do Najświętszych Ran Pana Jezusa, Do Miłosierdzia Bożego i Do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Prowadzą ją zelatorki wg ustalonego harmonogramu. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu w naszym kościele jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz 15 do wieczornej mszy świętej. Podczas tej adoracji  w godz. Bożego Miłosierdzia (15-16) odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą wg  dyżurów prowadzą zelatorki,przy współudziale osób obecnych na modlitwie.

W pierwszą niedziele każdego miesiąca  o 7.30 odprawiana jest msza św. wyłącznie w intencji członków Żywego Różańca (żywych i  zmarłych) po której zelatorki dokonują zmiany Tajemnic Różańcowych w poszczególnych różach.

 Bardzo serdecznie zapraszamy chętnych do naszej wspólnoty.