Dziś wspomnienie Św. Jana Pawła II

Sw. Jan Paweł II jako obrońća życia pisał:
szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”(EV 5).

Módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o obronę życia w kraju i na świecie oraz aby Trybunał Konstytucyjny uznał tzw.  aborcyjną przesłankę eugeniczną,( która pozwala na zabijanie dziecka po stwierdzeniu jego choroby lub niepełnosprawności) za niezgodną z Konstytucją RP.