Droga Krzyżowa

PIĄTEK 28 II 2020 r

Dolny Kościół
Dzieci 16.30

Górny Kościół
Dorośli 17.00

Pan Jezus do świętej s.Faustyny:
„Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość” (Dz.369)

Droga Krzyżowa ma swój początek w Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa opisanej w Ewangelii. Via Crucis (j. łac.) stała się dla chrześcijan nie tylko objawieniem zbawczego działania Boga, ale także najdoskonalszą szkoła naśladowania Chrystusa. Od wieków chrześcijanie kontemplują poszczególne stacje Męki Zbawiciela i uczą się z nich, co znaczy prawdziwie kochać. Wielki Post jest szczególną okazją, aby na nowo podjąć trud drogi z naszym Panem i przez to jeszcze bardziej upodabniać się do Niego.

ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ
Rozważanie Drogi Krzyżowej ze sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim
http://www.duchprawdy.com/droga_krzyzowa_kard_wyszynski.htm
Rozważanie Drogi Krzyżowej ze służebnicą Bożą s. Józefą Menendez
https://misyjne.pl/droga-krzyzowa-podyktowana-przez-jezusa-mistyczce-siostrze-menendez/