ZAKOŃCZYŁY SIĘ REKOLEKCJE ADWENTOWE

ZAKOŃCZYŁY SIĘ REKOLEKCJE ADWENTOWE u Matki Bożej Zwycięskiej, ale nie zakończyło się nasze radosne oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa… Bóg stał się człowiekiem aby nas zbawić, ale jeszcze przyjdzie i objawi się w chwale, przynosząc nagrodę tym, którzy uwierzyli Jego Słowu. Serdecznie dziękujemy jako wspólnota parafialna księdzu rekolekcjoniście: ks.dr Marianowi Szymonikowi za prowadzenie nas drogami wiary i umiejętne budowanie, w oparciu o mądrość Słowa Bożego, motywacji do lepszego życia i jeszcze większej wierności Chrystusowi. Dziękujemy naszym parafianom za obecność, księżom za włożone serce i troskę duszpasterską. Kończąc rekolekcje wyszliśmy z Kościoła zbudowani i z mocnym przekonaniem, że Bóg nas kocha i warto dla Niego żyć. (ksw)

taki j e s t e m …..
słaby, leniwy, znerwicowany
zagoniony czasem nieuczciwy względem siebie i Boga
a przecież Jemu tak wiele zawdzięczam
….i względem bliźnich jestem krytyczny,
zazdrosny, nieczysty, nieszczery
i niesprawiedliwy…
taki jestem… wyrzuca mi sumienie
zło trzeba naprawić
złu się przeciwstawić
i nad grzechem zapłakać
…wiem…
takiego mnie wybrał i pokochał
…taki jestem p o k o c h a n y (ksw)