Uroczystości Wielkiej Nocy zachęcają nas do szczególnej medytacji wydarzeń zbawczych. Świadomi tego, pragniemy włączyć się w radość całego Kościoła, aby celebrować i kontemplować Dzieło Boga w Jezusie Chrystusie, który jest Miłością.

Pełni tej radości z głębokości wiary składamy Wam Drodzy Parafianie słowa życzeń chrześcijańskiej miłości i pokoju, aby

Zmartwychwstały Chrystus Pan obdarzał Was blaskiem Swojej chwały, głęboką radością i nadzieją oraz Swymi łaskami i błogosławieństwem.

 

Ks. Proboszcz i Wikariusze

_DSC1705