14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Na ikonie święty Makary, biskup Jerozolimy, unosi ponad sobą najcenniejszą relikwię: odnaleziony w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego, Chrystusowy krzyż, prezentując go zebranym tłumom. Owa święta, zanim krzyż odkryto, nakazała zburzyć wzniesioną na miejscu Golgoty pogańską świątynię Wenery. Czy w moim sercu chętnie wznoszę „pogańskie miejsca kultu”, łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu? Jeśli tak, to dlaczego owe „miejsca kultu” są dla mnie bardziej atrakcyjne od Chrystusowego krzyża? Czy jestem w stanie zburzyć te „pogańskie świątynie” i w centrum swego serca wznieść Chrystusowy krzyż?
autor: Justyna Sprutta
cytat za https://deon.pl/wiara/duchowosc/stan-pod-krzyzem-medytacja-nad-ikona-podwyzszenia-krzyza-swietego,561417