Masz 16-29 lat? Papież Franciszek ma do Ciebie kilka pytań…

Jarosław DudałaJarosław Dudała

Młodzi Polacy mogą już odpowiadać na ankietę, rozpisaną przed przyszłorocznym synodem, poświęconym młodzieży. Papież i ojcowie synodalni proszę młodych o ocenę Kościoła w różnych aspektach jego działalności oraz o sugestie co do tego, jakie są dziś najpilniejsze zadania dla Kościoła.

Anonimowa ankieta w języku polskim dostępna jest pod internetowym adresem: synod2018.pl.

Papież Franciszek i ojcowie synodalni chcą wiedzieć, kim są i czym żyją ludzie młodzi, jaki jest ich stosunek do Pana Boga i Kościoła. Jedno z pytań dotyczy tego, co młodzi uważają za potrzebne do osobistego spełnienia. Inne – o poziom zaufania do różnych instytucji, o autorytety, o plany edukacyjne, zawodowe i rodzinne, a także o ewentualną emigrację. W ankiecie znalazły się także punkty, dotyczące zaangażowania społecznego i politycznego młodych, wolontariatu. Są pytania o obraz Boga, a także fundamentalne pytanie: „Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?” Papież i ojcowie synodalni proszę młodych o ocenę Kościoła w różnych aspektach jego działalności oraz o sugestie co do tego, jakie są dziś najpilniejsze zadania dla Kościoła.