100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Dziś mija 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II (1920-2020). Dziękujemy Bogu za dar Tego wielkiego papieża i naszego rodaka. Módlmy się dziś szczególnie o Jego wstawiennictwo szczególnie dla wszystkich rodzin i o dar obrony życia. Św. Janie Pawle II – módl sie za nami!

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA SPECIALNIE PRZYGOTOWANEJ STRONY O ŚW. JANIE PAWLE II
https://jp2online.pl/intro.html

Zapraszamy do cyklu nauczania św. Jana Pawła II. W tym tygodniu będziemy poznawać pierwszą encyklikę papieża Redemptor Hominis. Każdego dnia zatrzymamy się na krótkie strszzcenie tego pięknego dokumentu. Całośc encykliki zobacz linki:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html