Archiwa autora: Kancelaria

VI Niedziela zwykła

Liturgia Mszalna dzisiejszej niedzieli w kolekcie ukazuje nam pragnienie Boga, który chce z nami być. Bóg chce w nas przebywać! Jednak aby to się stało nasze serca powinny być czyste i piękne a tego może dokonać tylko Boża łaska jeśli z ufnością o nią prosimy.

KOLEKTA MSZALNA
Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, † daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Liturgia Słowa w Ewangelii zanurza nas w głębsze rozumienie nauczania Pana Jezusa w Kazaniu na górze. Chrystus wskazuje nam w swojej nauce drogę do świętości i zbawienia. Od nas zależy czy przyjmiemy ją za naszą własną i nią podążymy.

Ewangelia wg. Św. Mateusza (Mt 5, 17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”

Najnowszy dokument Papieża „Umiłowana Amazonia”

Dokument pod tytułem Querida Amazonia został oficjalnie zaprezentowany w środę 12 lutego. Dokument jest końcowym efektem obrad Synodu, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października 2019 i obradował na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. W dokumencie Papież podejmuję cztery ważne tematy dotyczące tego Południowoamerykańskiego regionu: społeczny, kulturowy, ekologiczny i kościelny. Cały dokument można przeczytać tutaj:

https://ekai.pl/dokumenty/adhortacja-querdia-amazonia/

Comiesięczny dzień czuwania w parafii

Dziś od Mszy Św. o godzinie 7.00 rozpoczniemy comiesięczne czuwanie modlitewne (każdego 12 dnia miesiąca) adorując Chrystusa w Eucharystii. Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego Miłość i nieustanną Obecność z nami. Chcemy w tym dniu w sposób szczególny otoczyć modlitwą biskupów i kapłanów. O godzinie 15.00 w Godzinie Miłosierdzia odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O 18.00 Matce Bożej będziemy polecać wszystkie sprawy naszej wspólnoty parafialnej. Adorację zakończymy Msza Świętą o godzinie 21.00 na którą serdecznie zapraszamy.

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lourdes

11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous udała się w pobliże Starej Skały – Massabielle – na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać „Pięknej Pani” z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się. Objawienia Matki Bożej trwały do 16 lipca podczas nich Maryja nazwała siebie „Niepokalanie Poczęta”. Maryja wezwała świat do modlitwy i pokuty. W miejscu objawień wypłynęło źródło w którym po dziś dzień chorzy doznają uzdrowienia.

XXVIII Światowy Dzień Chorego

Dziś w Kościele przypada także XXVIII Światowy Dzień Chorego, który ustanowił
św. Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Ma on na celu zwrócenie uwagi Kościoła i świata na tych, którzy cierpią na duszy i ciele i dostrzeżenie w nich samego Chrystusa.
W naszej parafii zapraszamy wszystkich, którzy mogą włączyć się w tę modlitwę a szczególnie chorych i cierpiących na Mszę Świętą o godz. 18.00 ze specjalnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

V Niedziela Zwykła

Liturgia dzisiejszej niedzieli w prefacji Mszalnej zachęca nas do pokładania całej naszej nadziei w łasce Boga czyli w Nim samym. Tylko w ufności w Bogu człowiek może odetchnąć i odeprzeć niebezpieczeństwa i pokusy zagrażające jego zbawieniu. Może być tez pewien, że Bóg jako dobry Ojciec nie zostawi go w potrzebie.

KOLEKTA MSZALNA
Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, † a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


W Liturgii Słowa a szczególnie w Ewangelii odkrywamy przynaglenie Pana Jezusa, aby wypełniać zadania które On nam zlecił. Odważnie dawać świadectwo o Jego Potędze i Działaniu by być „solą ziemi” i „światłem świata”.

EWANGELIA

Mt 5, 13-16

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją  posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.