Miesięczne archiwum: wrzesień 2020

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

W dzisiejszą niedzielę 20 września o godzinie 12.00 odbyła się w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Cieszymy się z tego wydarzenia i prosimy wszystkich o modlitwę za dzieci i ich rodziny, aby spotkanie z żywym Chrystusem umocniło ich wiarę nadzieje i miłość i uczyniło ich serca wrażliwymi na Obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej.

14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Na ikonie święty Makary, biskup Jerozolimy, unosi ponad sobą najcenniejszą relikwię: odnaleziony w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego, Chrystusowy krzyż, prezentując go zebranym tłumom. Owa święta, zanim krzyż odkryto, nakazała zburzyć wzniesioną na miejscu Golgoty pogańską świątynię Wenery. Czy w moim sercu chętnie wznoszę „pogańskie miejsca kultu”, łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu? Jeśli tak, to dlaczego owe „miejsca kultu” są dla mnie bardziej atrakcyjne od Chrystusowego krzyża? Czy jestem w stanie zburzyć te „pogańskie świątynie” i w centrum swego serca wznieść Chrystusowy krzyż?
autor: Justyna Sprutta
cytat za https://deon.pl/wiara/duchowosc/stan-pod-krzyzem-medytacja-nad-ikona-podwyzszenia-krzyza-swietego,561417