Dzienne archiwum: 6 czerwca 2020

Uroczystość Trójcy Świętej

Obraz: Andriej Rublow

Sobór w Konstantynopolu  (381 r.). ogłosił prawdę o Trójcy Świętej jako dogmat wiary. Dzisiaj wyznajemy w Symbolu Wiary: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków”

warto zobaczyć film
https://www.youtube.com/watch?v=0g3YYr37gg0

Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz 19.

Cytat

Cytat
Dojrzałe człowieczeństwo oznacza pełne użycie daru wolności, który otrzymaliśmy od Stwórcy, kiedy powołał do istnienia człowieka „na swój obraz i podobieństwo. (…) W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej używa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw. Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie „wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1; por. 5, 13) i stale wyzwala.
Działanie
Jak korzystam z daru wolności swojej i innych osób?