Dzienne archiwum: 20 maja 2020

Dni Krzyżowe w Parafii

Przez dni w naszej Wspólnocie Parafialnej modlimy sie o Boże błogosławieńtwo i urodzaje w tym trudnym czasie pandemii. Ze względów bezpieczeństwa modlilmy się tylko w Kościele bez procesji
Módlmy się
Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Izydora rolnika, prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

https://www.niedziela.pl/artykul/59511/nd/Dni-Krzyzowe

Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis dzień 3

Rozdział II Encykliki : Tajemnica Odkupienia
Cytat:
7. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca: ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, powtarzając wyznanie św. Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”, bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zbawienie”.
Komentarz:
Papież wskazuje odpowiedź na pytanie w jakim kierunku Kościół ma podążać w drugim tysiącleciu. Jest tylko jedna droga i jest nią Chrystus Odkupiciel Człowieka i świata.
Działanie:
Postawie sobie dziś szczerze pytanie w jakim kierunku ja sam podążam co chce osiągnąć i czy ta droga prowadzi mnie do zbawienia czy potępienia?