Miesięczne archiwum: Maj 2020

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny, który obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (czyli już od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła w tym roku, ze względu na pandemię, że okres, w którym obowiązuje czas przyjęcia Komunii wielkanocnej będzie trwał do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli tydzień po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym roku Niedziela Trójcy Świętej wypada 7 czerwca”.
Za eKAI

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 13

Cytat
19. Wiara, jako swoista cnota nadprzyrodzona, wszczepiona w ludzkiego ducha, pozwala nam uczestniczyć w poznaniu Bożym, jako odpowiedź na objawione Jego Słowo; właśnie dlatego jest rzeczą konieczną, by Kościół w wyznaniu i nauczaniu tej wiary pozostawał ściśle wierny wobec Bożej prawdy,i by ta wierność wyrażała się w żywej postawie zgodnej z rozumem uległości. Sam Chrystus Pan w trosce o tę wierność dla prawdy Bożej przyobiecał Kościołowi specjalną pomoc Ducha Prawdy…:”
Komentarz
Kościł jako cały Lud Boży uczestniczy w tej samej misji jaką miał Chrystus – głoszenie prawdy. Jest to prorocka misja Kościoła, który jest odpowiedzialny za prawdę. By ją rzetelnie głosić trzeba ją najpierw ukochać i zrozumieć. Papież wskazuje w Kościele na różne grupy które w łączności z Papieżem i Biskupami czyli z Urzędem Nauczycielskim Kościoła głoszą prawdę Ewangelii. Są to teologowie, duszpasterze, katecheci a także specialiści z różnych dziedzin nauki.
Działanie
Pomodlę się za tych dzięki którym usłyszałęm o Ewangeii, którzy uczyli mnie podstaw wiary.

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 12

Cytat

  1. Kościół żyje tą rzeczywistością. Żyje tą prawdą o człowieku, która pozwala mu przekraczać granice doczesności, a równocześnie ze szczególną miłością i troską myśleć o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesności stanowi o życiu człowieka, o życiu ludzkiego ducha, w którym wyraża się ów odwieczny niepokój, wedle tych słów św. Augustyna: „stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje to, co jest najgłębiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia.
    Komentarz
    Człowiek to nie tylko materia. Posiada on także ducha, ma także wyższe pragnienia. Papież wskazuje na wielkość czlowieka z którym zjednoczył się sam Chrystus. Z tego zjednoczenia wypływa także powołanie człowieka do wieczności, poza materializm doczesności, do życia Duchem. O Tego Ducha papież prosi i wksazuje nam na Jego dar który czyni nas nowym człowiekiem, dzieckiem Boga. W tej epoce „głodnej ducha” jak nazywa ją papież Kościoł ma istotne zadanie służby człowiekowi w potrójnym posłannictwie Chrystusa prorockiej – głoszenie Ewangelii, kapłańskiej – skałdanie siebie Bogu w ofierze i królewskiej związanej ze służbą.
    Działanie
    Uświdomię sobie, że jestem powołany do czegośc więcej niż doczesność, materializm, jestem powołany do wieczności. Dzięki Odkupieniu Chrystusa jestem dzieckiem Boga w Nim odnajnduje prawdę o sobie